ตำแหน่ง

ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเดอะเซนจูรี่  ชั้น 4 Education Zone ใกล้ๆกับ V คลินิค ขึ้นบันไดเลื่อนมาจะเห็นได้เลย

เวลาเปิด – ปิด

อังคาร – ศุกร์ 14.ooน. – 20.30น.

เสาร์ – อาทิตย์ 10.00น. – 19.00น.

การเดินทาง

1. รถยนต์ส่วนตัว : อยู่ข้างซอยรางน้ำ มีที่จอดในตัวอาคาร

2. รถไฟฟ้า BTS : สถานีอนุสาวรีย์ ออกประตู 2 จะมีทางเชื่อมเข้าสู่ Century ชั้นที่ 2

สาขาอนุสาวรีย์