สถาบันสอนภาษา Mind English

สถาบัน Mind English คือระบบการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ของสถาบัน Mind English Language Academy ที่เป็นการปฏิวัติการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิมในระบบการศึกษาไทย มาเป็นระบบใหม่ภายใต้ชื่อ “Mind English” ที่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่อิงทฤษฏีการเรียนรู้ Language Acquisition Theory ของนักภาษาศาสตร์ชื่อดังระดับโลก Stephen Krashen ร่วมกับแนวทางการเรียนภาษาอังกฤษแบบ Callan Method ที่คิดค้นโดย Robert Callan ตั้งแต่ปี 1960 และแพร่หลายไปทั่วโลกมีนักเรียนที่ผ่านการเรียนในระบบนี้แล้วสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วหลายแสนคน ผสมผสานกับแนวทางการเรียนรู้พิเศษที่คิดค้นและปรับให้เหมาะกับคนไทยโดยเฉพาะ ซึ่งทำให้เรามั่นใจในระบบการเรียนการสอนของเรามาก สำหรับนักเรียนที่ผ่านการเรียนในระบบของเรา จะสามารถฟัง-พูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่วมั่นใจ อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทยในสมอง

Our mission : To help Thai people speak English …

Fluently
Automatically
Immediately
Confidently
Clearly